האם בכל גירושין הנכסים מתחלקים שווה בשווה?

במדינת ישראל קיימות כמה מערכות של כללים וחוקים אשר מסדירים את חלוקת הרכוש בין בני זוג המתגרשים. ריבוי כללים אלו יוצר חוסר וודאות וגורם לרבים לתהות האם בכל גירושין הנכסים מתחלקים שווה בשווה בין בני הזוג. התשובה לשאלה זו, מורכבת. אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהבהיר את עיקרי הדברים ביחס לחלוקת רכוש בין בני זוג מתגרשים.

 

התשובה בהרחבה

לפני שנפרט אודות התשובה לשאלה, נמלית למעוניינים בכך לבקר באתר https://www.todivorce.co.il. באתר תוכלו למצוא מידע רב על השאלה המבוקשת ואף תוכלו לאתר עורכי דין מצטיינים בתחום דיני המשפחה. אם כן, כאן תמצאו את התשובה לשאלת חלוקת הרכוש באופן תמציתי וממצה, אך באתר תוכלו למצוא הרחבות נוספות ומידע משלים בנושא, לצד עורכת דין שתייצג אתכם בהליך הגירושין שלכם.

 

חזקת השיתוף

לאורך העשורים הראשונים של המדינה, הכלל אשר הסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג היה חזקת השיתוף. חזקת השיתוף הינה חזקה משפטית הקובעת כי חזקה על בני הזוג שהם משתפים את נכסיהם זה עם זו וכל רכוש שצבר אחד מהם, מתחלק בין שני בני הזוג.

לפי חזקת השיתוף, כדי לקבוע כי נכס מסוים אינו מתחלק, היה צורך להוכיח כוונה ספציפית להיעדר שיתוף בנכס. במקרים בהם גבר רצה להוכיח, למשל, כי דירה בבעלותו אינה צריכה להיות משותפת, יהיה עליו להוכיח כי לאישה לא היה כלל נכס בדירה. מנגד, אם האישה תוכיח שהיא התנהלה בדירה, הרי שהיא תזכה לשיתוף בנכס. התוצאה הייתה שכמעט כל הנכסים התחלקו בשווה בין בני הזוג.

 

חוק יחסי ממון

בשנת 1973 חוקק חוק יחסי ממון, הקובע בראשון ובראשונה כי רכוש יתחלק לפי הסכם שערכו בני הזוג. בהיעדר הסכם, החוק מסדיר כללים לחלוקת הרכוש. מלכתחילה, רוב הנכסים יתחלקו שווה בשווה בין בני הזוג. אולם ישנם נכסים שלא יתחלקו לפי החוק. כך, ירושות, מתנות או נכסים שהיו לבני הזוג מלפני הנישואין.

אם כן, בניגוד לחזקת השיתוף שהובילה לשיתוף של כמעט כל הנכסים, ובכלל כך דירת מגורים של הזוג שהייתה בבעלות אחד מבני הזוג מלפני הנישואין, חוק יחסי ממון יוצר מקרים בהם הנכסים לא יתחלקו שווה בשווה.

עם זאת, חוק יחסי ממון לא ביטל את חזקת השיתוף. כתוצאה מכך, בכל אותם מקרים אשר סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע שלא יהיה שיתוף, תתנהל מלחמה בין בני הזוג כאשר צד אחד יטען לחלוקה שווה לפי חזקת השיתוף והשני יטען שאין חלוקה לפי החוק.

 

הסכם ממון

המצב פשוט יותר כאשר בני הזוג ערכו הסכם ממון על כלל נכסיהם או על נכסים ספציפיים. כאשר בני הזוג קבעו כי נכס אחד אינו מתחלק, הרי שהערכאה השיפוטית לא צפויה לחלק אותו בין הצדדים.

לסיכום

לסיכום, לא כל הנכסים מתחלקים שווה בשווה בין בני הזוג. לעיתים הדברים פשוטים ולעיתים נתונים במחלוקת. בחרו בעורכת דין שתייצג אתכם ותדאג להכרעות לטובתכם, באותם מקרי ספק.

שופט

 

משקל
מה היה לנו עד עכשיו?