4 שלבים לשיקום נזקי מים בבית

השילוב בין החורף לבין התשתיות הישראליות הוא, איך נאמר, לא מנצח. מכיוון שכך, החורף הישראלי מלווה בהתפרצויות רבות של נזילות. כדי להתמודד עם ההתפרצות בצורה מיטבית, יש לעבוד בסדר פעולות נכון. מהו אותו סדר פעולות, ובאילו בעלי מקצוע יש להיעזר?

 

זיהוי הגורמים לנזילה

כדי לפעול באופן נכון לצורך שיקום נזקי מים, יש להבין, בראש ובראשונה, מהם הגורמים לנזילה. לבעיית הנזילות מספר גורמים אפשריים. הגורם הראשון הוא הקצנת אירועי מזג האוויר. בשנים האחרונות, ניכרת תופעה מדאיגה של אירועי מזג אוויר קיצוניים, המתבטאים בשרב ובחמסין כבד וכן בגשמים עזים היורדים בפרקי זמן קצרים.

הגשמים העזים גורמים להצטברות נוזלים היכן שאין איטום מושלם, מה שגורם לנזילות רבות. אם כן, השילוב של איטום לקוי והתחזקות הגשמים גורמת להצטברות מים במקומות שלא אמורים להצטבר בהם נוזלים, וממילא לנזקי מים בבית.

גורם נוסף הוא תשתיות לקויות. מבנים לא מעטים בארץ הינם עתיקים יחסית – בני ארבעים שנה ואף למעלה מכך – וזהו גם גילן של תשתיות הבניין. לא נעשו עבודות תחזוקה לתשתיות במהלך השנים וכתוצאה מכך הצינורות סדוקים ומים מטפטפים מהם ומופיעה רטיבות בתקרה, ברצפה, בקירות או בכל מקום אחר בבית.

יש לציין, שבנייה חדשה אינה חפה מפגמים בצנרת ולעיתים בעיה מעין זו רלוונטית גם למבנים חדשים למדי. עם זאת, כמובן שהיא נפוצה הרבה יותר בבנייה ישנה.

ללא זיהוי נכון של הגורם לנזילה, הטיפול בה יהא לא יעיל. במידה והנזילה נגרמת עקב הגשמים, ראוי לטפל באיטום הגג ושאר הפתחים. לעומת זאת, במידה והפגם הוא בצנרת יש לתקנה או להחליפה במערכת צינורות חדשה ועמידה. מכיוון שכך, ישנה חשיבות קריטית לזיהוי מקור הנזילה וזהו השלב הראשון בטיפול – זיהוי מקור הנזילה.

 

ייבוש המים

השלב השני, שלעיתים ייעשה בפועל עוד קודם לשלב הראשון ולצורך השלב הראשון, הוא שאיבת מצבורי הנוזלים והזרמתם אל מחוץ לבית. רק לאחר שיובשו המים נוכל להעניק לנזילה טיפול מונע. הייבוש ייעשה באמצעות מכונה לייבוש תת רצפתי או מכונה אחרת המתאימה לנזילה המסוימת, המופעלת על ידי אינסטלטורים מומחים.

ישנה חשיבות אדירה לבחירת על מקצוע אמין ומוסמך, שאם לא כן הטיפול עלול לגרום ליותר נזק מתועלת. ערכו סקר שוק מעמיק עובר לבחירת מבצע העבודה.

 

הענקת טיפול מונע

השלב השלישי הוא הענקת טיפול מונע, הצפוי למנוע נזקים עתידיים מאותה נקודה פרובלמטית. ככל שהנזק נגרם עקב הצטברות מי גשמים, בעל המקצוע יאטום את הפתח דרכו חלחלו המים ובמידה שהחלל אינו נצרך, יסתום אותו כך שגם פגם עתידי באיטום לא יוביל להצטברות נוזלים. במקרה שגורם הבעיה הוא צנרת תקולה, תוחלף הצנרת למערכת חדשה ועמידה.

 

לסיום – ציפוי ראוי

נזקי מים משאירים חותם מגונה בבית. כדי להעלימם, בעל המקצוע יצבע את מקום הנזילה ויעשה כל מה שדרוש כדי להעלים את הנזק שנגרם. לאחר שלב זה, נדע שאכן התמודדנו עם נזק המים.

 

לסיכום

ארבעת השלבים לטיפול בנזילה הם זיהוי מקור הבעיה, ייבוש המים, תיקון התקלה וטשטוש הנזקים. בחרו רק בבעל מקצוע מיומן ומוסמך לביצוע העבודה. בהצלחה!

נזקי מים

נזקי מים
מה היה לנו עד עכשיו?